WordPress onderhoudscontract

Het onderhouden van een website, is gezien de tempo waarin de ontwikkelingen steeds sneller gaan een noodzakelijke taak. onderhoud dient ook minimaal een keer per maand en idealiter iedere week uitgevoerd dient worden. Indien je daar geen zin of tijd voor hebt kan je het beste het WordPress onderhoud uitbesteden aan AVD Projects!

Het onderhoud van jouw website in vertrouwde handen

Het onderhoud aan jouw WordPress website kan je zeker aan AVD Projects overlaten, want Arjan heeft meer dan 20 jaar ervaring van hosting tot regulier onderhoud. Het WordPress onderhoudscontract is een waardevolle investering in goed onderhoud, deze bestaat uit:

  • snelheidsanalyses en in overleg met jouw aanpakken;
  • WordPress plugins beheren (wekelijks updaten en testen)
  • Duplicator Pro website backups maken waarbij geen tussenkomst van de hosting partij nodig is;
  • website beveiliging via o.a de WordFence plugin. Tevens configureer ik deze optimaal;
  • content en vindbaarheid analyseren en in overleg met jouw aanpakken (SEO);
  • naast het onderhoud 1 a 2 kleine wijzigingen per maand uit te voeren zoals het aanpassen van tekst, het vervangen van een foto ect. (grote wijzigingen/uitbreidingen via offerte).

Checklist voor het onderhoudscontract

Voor het onderhoudscontract van uw WordPress website zijn de volgende zaken vereist:

  • WordPress admin rechten t.b.v. een door mijn opgegeven email adres;
  • indien mogelijk ook toegang tot jouw webhosting voor verdere en betere analyse;
  • indien er problemen zijn rondom de website deze bij de aanvraag aan AVD Projects kenbaar te maken;
  • een analyse van de website door ons via bovengenoemde logins om te bepalen of AVD Projects daadwerkelijk het beheer kan garanderen;

Uiteraard bewaren wij de login gegevens veilig gedurende onze samenwerking, daarna vernietig ik uiteraard deze logins.

Opmerking over de WordFence en Duplicator Pro plugins:

Wil je optimaal up-to-date beveiligd zijn met de betaalde variant van WordFence, dan zijn hier ongeveer 99 euro licentie kosten aan verbonden. De Duplicator Pro licentie regelen wij zolang we een samenwerking hebben. Na opzegging kan je zelf besluiten om een Duplicator Pro licentie te nemen.