Privacyverklaring

Persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden

AVD Projects kan uw persoonsgegevens verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van AVD Projects en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan AVD Projects verstrekt. AVD Projects kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt

AVD Projects verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • AVD Projects verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

AVD Projects neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AVD Projects) tussen zit. AVD Projects gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Microsoft Office: Dit is basis software voor administratieve werkzaamheden, zoals het verwerken van teksten of het maken van analyses.
 • Boekhouden met Informer:  Gegevens van klanten worden hierin zo beperkt mogelijk verwerkt om facturen te kunnen uitsturen.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

AVD Projects bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  De kopiefacturen worden met het oog op belastingwetgeving minimaal 7-jaar bewaard. in een beveiligde omgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

AVD Projects verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AVD Projects blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Op deze website wordt gebruik gemaakt van zogenoemde “Functionele cookies”, die ertoe dienen onze internet en productpagina’s goed en veilig te laten werken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Wij maken u erop attent dat enkele van deze cookies door onze server op uw computersysteem geplaatst worden. Het gaat daarbij om zogenaamde “sessie cookies” die zich daardoor kenmerken dat ze bij het afsluiten van uw browser automatisch van uw harde schijf worden gewist. Andere cookies blijven op uw computer aanwezig en stellen ons in staat uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen (zogenoemde permanente cookies). Uiteraard kunt u, indien uw browser dit toelaat, cookies weigeren. Houdt er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of alleen beperkt gebruikt kunnen worden wanneer uw browser zodanig ingesteld is dat het plaatsen van cookies (door onze website) geweigerd word.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google reCAPTCHA

Gebruik

We gebruiken Google reCAPTCHA voor spampreventie. Lees meer

Gegevens delen

Voor meer informatie, lees de Google reCAPTCHA Privacyverklaring.

Doel wordt onderzocht

Naam
rc::c
Retentie
365 days
Functie
Naam
rc::b
Retentie
365 days
Functie
Naam
rc::a
Retentie
365 days
Functie

Google Fonts

Gebruik

We gebruiken Google Fonts voor het vertonen van web-lettertypen. Lees meer

Gegevens delen

Voor meer informatie, lees de Google Fonts Privacyverklaring.

Doel wordt onderzocht

Naam
Google Fonts API
Retentie
365 days
Functie

Diversen

Gebruik

Gegevens delen

Delen van gegevens wordt onderzocht

Doel wordt onderzocht

Naam
aviaModalPopupState
Retentie
365 days
Functie
Naam
wp-api-schema-modelhttps://www.avdprojects.nl/wp-json/wp/v2/
Retentie
365 days
Functie
Naam
avia_post_0_11
Retentie
365 days
Functie
Naam
aviaenfold4761114711
Retentie
365 days
Functie
Naam
wordpress_test_cookie
Retentie
365 days
Functie
Naam
wp-wpml_current_admin_language_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Retentie
365 days
Functie
Naam
wp-wpml_current_language
Retentie
365 days
Functie
Naam
wp-settings-4
Retentie
365 days
Functie
Naam
wp-settings-time-4
Retentie
365 days
Functie
Naam
PHPSESSID
Retentie
365 days
Functie
Naam
_ga
Retentie
365 days
Functie
Naam
_gid
Retentie
365 days
Functie
Naam
_gat
Retentie
365 days
Functie
Naam
wordpress_sec_55408993de422d6372d7e900e1bedc74
Retentie
365 days
Functie
Naam
wordpress_logged_in_55408993de422d6372d7e900e1bedc74
Retentie
365 days
Functie
Naam
wfwaf-authcookie-1cb6aabd679db9391d94ba44d8754c42
Retentie
365 days
Functie
Naam
_gat_gtag_UA_159251127_1
Retentie
365 days
Functie
Naam
complianz_policy_id
Retentie
365 dagen
Functie
Naam
complianz_consent_status
Retentie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_marketing
Retentie
365 dagen
Functie
Naam
lt_scr_organization_id
Retentie
365 days
Functie
Naam
lt_scr_draft_preview_secret
Retentie
365 days
Functie
Naam
lt_scr_current_url
Retentie
365 days
Functie
Naam
lt_scr_access_token
Retentie
365 days
Functie
Naam
lt_user_name
Retentie
365 days
Functie
Naam
/wp-admin/admin.php-elfinder-lastdirwp_file_manager
Retentie
365 days
Functie
Naam
/wp-admin/admin.php-elfinder-toolbarhideswp_file_manager
Retentie
365 days
Functie
Naam
amplitude_id_878f4709123a5451aff838c1f870b849avdprojects.nl
Retentie
365 days
Functie
Naam
wcfe-support-plugin-dialog-time
Retentie
365 days
Functie
Naam
amplitude_id_878f4709123a5451aff838c1f870b849avdprojects_nl
Retentie
365 days
Functie
Naam
tablesorter-savesort
Retentie
365 days
Functie
Naam
wf_loginalerted_8e45e18380dcf502e6cad28aa74cac595e78cf8af7c68979cf3246efe7630bd1
Retentie
365 days
Functie
Naam
aviaenfold476313594711
Retentie
365 days
Functie
Naam
avia_post_0_1359
Retentie
365 days
Functie
Naam
/wp-admin/admin.php-elfinder-sortTypewp_file_manager
Retentie
365 days
Functie
Naam
/wp-admin/admin.php-elfinder-sortOrderwp_file_manager
Retentie
365 days
Functie
Naam
rank-math-option-search-premium
Retentie
365 days
Functie
Naam
wf-scan-issue-expanded-1
Retentie
365 days
Functie
Naam
rank-math-option-sitemap-index
Retentie
365 days
Functie
Naam
algoliasearch-client-js
Retentie
365 days
Functie
Naam
rank-math-option-general-index
Retentie
365 days
Functie
Naam
rank-math-option-search-index
Retentie
365 days
Functie
Naam
/wp-admin/admin.php-elfinder-sortAlsoTreeviewwp_file_manager
Retentie
365 days
Functie
Naam
rank-math-option-titles-index
Retentie
365 days
Functie
Naam
/wp-admin/admin.php-elfinder-sortStickFolderswp_file_manager
Retentie
365 days
Functie
Naam
cmplz_all
Retentie
365 dagen
Functie
Naam
wf_loginalerted_b0a98c4033d4fa89692af1d68d55f767b0d1f4cfd14f1ff3d632461996e8b37f
Retentie
365 days
Functie
Naam
wf_loginalerted_3d5f626688ffe3a964b6046cdb0ff684ebe4b06ca9455f9ccdb48e7387f56bcb
Retentie
365 days
Functie

Social media koppelingen (ingesloten inhoud van andere websites)

AVD Projects maakt geen gebruik van social media koppelingen. Een mogelijke afbeelding en link naar Facebook is een statische oplossing welke geen data doorgeeft aan Facebook.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@avdprojects.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. AVD Projects zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. AVD Projects wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

AVD Projects neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van AVD Projects maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om uw persoonsgegevens te waarborgen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door AVD Projects verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met AVD Projects via onderstaande informatie:

Contactgegevens:
www.avdprojects.nl
info@avdprojects.nl