Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden in PDF formaat

Disclaimer

AVD Projects heeft de informatie op deze website met grote zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. AVD Projects kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. AVD Projects houdt zich het recht voor om in de eigen producten en diensten zonder daar vooraf mededeling te doen wijzigingen aan te brengen. De op deze website gepubliceerde informatie is vrijblijvend. De opdrachtgever kan er van op aan dat AVD Projects alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen.